fbpx
 • Mapa detaljno prikazuje ceo region centralnog Balkana Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Albaniju.Ova mapa, korisna i jednostavna za upotrebu, sa legendom datom na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku, čini je idealnim sredstvom za organizaciju, praćenje i vizualizaciju vaših aktivnosti!Takođe, svojim atraktivnim modernim dizajnom savršena je za kancelariju, školu ili dom.
  Šifra proizvodarazmeradimenzije
  0045861: 700 000širina 100cm, visina 120cm
  0045871: 500 000širina 140cm, visina 170cm
 • Auto karta Evrope sa poštanskim brojevima (Špediterska autokarta Evrope):Karta namenjena špediterskim i transportnim preduzećima, dimenzija omogućava lako pronalaženje lokacija po Evropi premazadatom poštanskom broju.
  Šifra proizvodarazmeradimenzije
  001091: 2 600 000širina 140cm, visina 170cm
 • Autokarta Evrope predstavlja spoj autokarte i političke karte u jednu celinu. Upravo to svojstvo joj daje široku upotrebnu vrednost. Dobar izbor boja i njihov pravilan raspored kao i diskretno uštampane senke reljefa učinili su kartu preglednom i prijatnom za oko korisnika. Ono što je važno reći to je da korisnik na jednom mestu može doći do željene informacije za bilo koju evropsku državu. Karta je prepuna informacija i ažurirana je u skladu sa najaktuelnijim zbivanjima u Evropi. To se pre svega odnosi na novoizgrađene saobraćajnice, promenu broja stanovnika u gradovima, novoformirane države, novootvorene trajektne linije.
  Šifra proizvodarazmeradimenzije
  000341: 3 700 000širina 100cm, visina 120cm
  004381: 2 600 000širina 140cm, visina 170cm
 • Auto kartaJugoistočne Evrope je karta malog formata a široke teritorije kartiranja. Pored zemalja ovog regiona obuhvata i zapadnu Tursku. To je postignuto primenom odgovarajuće razmere i obostrane štampe. I ako spada u sitnorazmerne karte kombinacija jasno uočljivih simbola blage pozadine i umerenih senki reljefa doprinela je da karta bude izuzetno pregledna i jednostavna za korišćenje. Kompletna obrada je izvršena kompjuterskom tehnikom uz primenu najnovijih kartografskih iskustava.Sadržaj je ažuriran na celoj teritoriji kartiranja u skladu sa najnovijim promenama nastalim u ovom regionu. Legenda korišćenih simbola je na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku i pregledni daljinar koji omogućava korisniku brzu informaciju o razdaljini između pojedinih gradova u ovom delu Evrope.
  Šifra proizvodarazmeradimenzije
  003131: 1 000 000širina 140cm, visina 150cm
 • Autokarta Zapadni Balkan je tačnije rečeno autokarta Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Karta je urađena primenom najsavremenijih kartografskih metoda uz potpuno korišćenje kompjuterske tehnike. Prikazivanje svake države različitom bojom, kao i kombinacije sa jačim tonom senki reljefa dalo je karti savremen dizajn i veliku preglednost. Pored toga što prikazuje široku teritoriju karta je prebogata sadržajem i nudi više informacija od mnogih karata daleko krupnije razmere.Ažurirana je najaktuelnijim podacima o saobraćajnicama, graničnim prelazima, promenjenim nazivima naseljenih mesta i drugim značajnim elementima karte.Radi lakšeg računanja razdaljine urađen je vrlo pregledan daljinar  koji omogućava korisniku direktno očitavanje kilometraže između svih većeh gradova na ovom prostoru ,kao i razmernik za lakše merenje nekog rastojanja na karti. Legenda sa objašnjenjem korišćenih simbola urađena je na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku.
  Šifra proizvodarazmeradimenzije
  005261: 550 000širina 145cm, visina 125cm
  002261: 450 000širina 170cm, visina 150cm
 • Auto karta Crne Gore je novo izdanje, savršenog dizajna, urađena primenom najnovijih kartografskih dostignuća i kompjuterske tehnike.Njena razmera ,sklad boja i umetnički urađene senke reljefa omogućava svakom korisniku da brzo dođe do željene informacije.Pored standardnih informacija ova karta nudi pregledni “daljinar” naseljenih mesta, a na poleđini karte indeks pojmova koji olakšava pronalaženje određenog pojma.Karta je ažurirana i njen sadržaj predstavlja najnovije stanje u Srbiji.Prepuna je informacija pa može zadovoljiti i najprobirljivije korisnike.Karta je namenjena korisnicima iz celog sveta pa je njena legenda data na srpskom, nemačkom, engleskom i ruskom jeziku.
  Šifra proizvodarazmeradimenzije
  001191: 170 000širina 100cm, visina 145cm
 • Auto karta Bosne i Hercegovine je novo izdanje, savršenog dizajna, urađena primenom najnovijih kartografskih dostignuća i kompjuterske tehnike. Njena razmera ,sklad boja i umetnički urađene senke reljefa omogućava svakom korisniku da brzo dođe do željene informacije.Karta je ažurirana i njen sadržaj predstavlja najnovije stanje u BiH. Prepuna je informacija pa može zadovoljiti i najprobirljivije korisnike.Karta je namenjena korisnicima iz celog sveta pa je njena legenda data na srpskom i engleskom jeziku.
  Šifra proizvodarazmeradimenzije
  003841: 350 000 širin 100cm, visina 120cm
  003851: 250 000širina 140cm, visina 135cm
 • Autokarta Vojvodine je vrlo kvalitetno kartografski obrađena i sadržajno bogata karta. Svojim dizajnom i preglednošću prikazanog sadržaja prosto pleni pogled korisnika. Karta je ažurirana u skladu sa najnovijim promenama i prikazuje pravo stanje na terenu. Pored detaljno obrađene putne mreže, kao osnovnog elementa njenog sadržaja na karti su prikazani i brojni drugi elementi koji upotpunjuju njen kvalitet. To su pre svega elementi turističkog sadržaja, kao što su jezera, banje ,ribnjaci, tvrđave, spomenici kulture, manastiri, hoteli, moteli...Nacionalni park “Fruška Gora”, koji predstavlja pravu riznicu kulturnog bogatstva Vojvodine, prikazan je sa kompletnim svojim sadržajem.Granice okruga i opština kao i označavanje glavnih gradova daju karti osobine političke karte.Upravo raznolikost sadržaja ovu kartu preporučuje najširem krugu korisnika.
  Šifra proizvodarazmeradimenzije
  002801: 150 000 širina 160cm, visina 140cm
  000371: 200 000širina 110cm, visina 95cm
 • Auto karta Srbije je novo izdanje, savršenog dizajna, urađena primenom najnovijih kartografskih dostignuća i kompjuterske tehnike.Njena razmera ,sklad boja i umetnički urađene senke reljefa omogućava svakom korisniku da brzo dođe do željene informacije.Pored standardnih informacija ova karta nudi pregledni “daljinar” naseljenih mesta, a na poleđini karte indeks pojmova koji olakšava pronalaženje određenog pojma.Karta je ažurirana i njen sadržaj predstavlja najnovije stanje u Srbiji.Prepuna je informacija pa može zadovoljiti i najprobirljivije korisnike.Karta je namenjena korisnicima iz celog sveta pa je njena legenda data na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku.
  Šifra proizvodarazmeradimenzije
  003501: 420 000širina 100cm, visina 125cm
  004801: 300 000širina 140cm, visina 180cm
  001301: 300 000širina 140cm, visina 220cm (sa indeksom naselja)
Go to Top