Auto karta Bosne i Hercegovine je novo izdanje, savršenog dizajna, urađena primenom najnovijih kartografskih dostignuća i kompjuterske tehnike. Njena razmera ,sklad boja i umetnički urađene senke reljefa omogućava svakom korisniku da brzo dođe do željene informacije.Karta je ažurirana i njen sadržaj predstavlja najnovije stanje u BiH. Prepuna je informacija pa može zadovoljiti i najprobirljivije korisnike.Karta je namenjena korisnicima iz celog sveta pa je njena legenda data na srpskom i engleskom jeziku.

Šifra proizvodarazmeradimenzije
003841: 350 000 širin 100cm, visina 120cm
003851: 250 000širina 140cm, visina 135cm