Autokarta Vojvodine je vrlo kvalitetno kartografski obrađena i sadržajno bogata karta. Svojim dizajnom i preglednošću prikazanog sadržaja prosto pleni pogled korisnika. Karta je ažurirana u skladu sa najnovijim promenama i prikazuje pravo stanje na terenu. Pored detaljno obrađene putne mreže, kao osnovnog elementa njenog sadržaja na karti su prikazani i brojni drugi elementi koji upotpunjuju njen kvalitet. To su pre svega elementi turističkog sadržaja, kao što su jezera, banje ,ribnjaci, tvrđave, spomenici kulture, manastiri, hoteli, moteli…Nacionalni park “Fruška Gora”, koji predstavlja pravu riznicu kulturnog bogatstva Vojvodine, prikazan je sa kompletnim svojim sadržajem.Granice okruga i opština kao i označavanje glavnih gradova daju karti osobine političke karte.Upravo raznolikost sadržaja ovu kartu preporučuje najširem krugu korisnika.

Šifra proizvodarazmeradimenzije
002801: 150 000 širina 160cm, visina 140cm
000371: 200 000širina 110cm, visina 95cm