Naše reference

U proteklih 30 godina , Magic Map je sarađivao i sarađuje sa stotinama kompanija i firmi iz regiona.

2021 je otpočeo saradnju sa kompanijom EDU & EDU na polju distribucije školskog progama (zifnih školskih karata, atlasa …) .