Auto kartaJugoistočne Evrope je karta malog formata a široke teritorije kartiranja. Pored zemalja ovog regiona obuhvata i zapadnu Tursku. To je postignuto primenom odgovarajuće razmere i obostrane štampe. I ako spada u sitnorazmerne karte kombinacija jasno uočljivih simbola blage pozadine i umerenih senki reljefa doprinela je da karta bude izuzetno pregledna i jednostavna za korišćenje. Kompletna obrada je izvršena kompjuterskom tehnikom uz primenu najnovijih kartografskih iskustava.Sadržaj je ažuriran na celoj teritoriji kartiranja u skladu sa najnovijim promenama nastalim u ovom regionu. Legenda korišćenih simbola je na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku i pregledni daljinar koji omogućava korisniku brzu informaciju o razdaljini između pojedinih gradova u ovom delu Evrope.

Šifra proizvoda razmera dimenzije
00313 1: 1 000 000 širina 140cm, visina 150cm