Turistička info karta Srbije je novo izdanje, savremenog dizajna, urađena primenom najnovijih tehnike u izradi turističkih karata.

Na karti se sa jedne strane nalazi auto karta Srbije sa izdvojenim atrakcijaka koje treba posetiti.
Prigodnim ikonama je ilustrovana bogata prirodna kao i kulturno-istorijska baština Srbije .

Na poleđini je pored osnovnih informacija o Srbiji nalaze i predlozi jednog od naših najboljih vodiča Željka Petrovića
Šta videti i posetiti ?
Šta raditi ?
Šta jesti ? …

Njen sadržaj predstavlja aktuelno stanje, prepuna je informacija pa može zadovoljiti i najprobirljivije korisnike.

Izrađena je u formatu A3. Korisnik može da, na jednostavan i intuitivan način kartu presavije, na 4 (A5) ili 8 (A6) delova radi lakšeg manipulisanja.

Šifra proizvoda razmera dimenzije
1 : 1 400 000 širina 30cm, visina 42cm