Turistička info karta opštine Opova.

Na karti se sa jedne strane nalazi turistička info karta opštien Opova razmere 1 : 80 000 sa ucrtanim najznačajnijim turističkim lokacijama.
Na poleđini je pored detaljnog plana grada Opova u razmeri 1 : 15 000 dat i predlog lokacija i aktivnosti tokom boravka u Opovu : Šta videti? Gde jesti ? Šta raditi ? Šta posetiti ?

Izrađena je u formatu A3. Korisnik može da, na jednostavan i intuitivan način kartu presavije, na 4 (A5) ili 8 (A6) delova radi lakšeg manipulisanja.

Šifra proizvoda razmera dimenzije
1 : 80 000 / 1 : 15 000 širina 42cm, visina 30cm