Planinarsko-turistička karta Durmitora je novo izdanje, savremenog dizajna, urađena primenom najnovijih kartografskih dostignuća i kompjuterske tehnike.
Njena razmera, sklad boja i umetnički urađene senke reljefa omogućavaju svakom korisniku da brzo dođe do željene informacije.

Na karti se sa jedne strane nalazi karta planine Durmitor u razmeri
1 : 30 000, dok se na drugoj strani nalazi Pregledna karta
Nacionalnog parka Durmitor u razmeri 1 : 110 000.

Njen sadržaj predstavlja aktuelno stanje, prepuna je informacija pa može zadovoljiti i najprobirljivije korisnike.

Šifra proizvoda razmera dimenzije
10170 1: 30 000
1: 110 000
širina 57cm, visina 48cm