Mapa je za škole, organizacije ili bilo koga kome je potrebna karta koja prikazuje fizičke odlike Srbije.

Reljef je predstavljen višebojno, kombinacijom geometrijskih i plastičnih boja (hispometrijskom skalom).

Tekstovi na mapi mogu biti na srpskom jeziku (ćirilici ili latinici).

Šifra proizvodarazmeradimenzije
007051: 350 000širina 120cm, visina 110cm
007061: 250 000širina 140cm, visina 135cm