Mapa je za škole, organizacije ili bilo koga kome je potrebna karta koja prikazuje fizičke odlike Južne Amerike. Reljef je predstavljen višebojno, kombinacijom geometrijskih i plastičnih boja (hispometrijskom skalom).Tekstovi na mapi mogu biti na srpskom jeziku (ćirilici ili latinici).

Šifra proizvodarezmeradimenzije
002331: 6 100 000širina 100cm, visina 140cm