Mapa je za škole, organizacije ili bilo koga kome je potrebna karta koja prikazuje fizičke odlike Azije. Reljef je predstavljen višebojno, kombinacijom geometrijskih i plastičnih boja (hispometrijskom skalom).Tekstovi na mapi mogu biti na srpskom jeziku (ćirilici ili latinici).

Šifra proizvoda rezmera dimenzije
00235 1: 9 300 000 širina 140cm, visina 140cm