Mapa je za škole, organizacije ili bilo koga kome je potrebna karta koja prikazuje fizičke odlike Balkanskog poluostrva.Reljef je predstavljen višebojno, kombinacijom geometrijskih i plastičnih boja (hispometrijskom skalom).Tekstovi na mapi mogu biti na srpskom jeziku (ćirilici ili latinici).

Šifra proizvoda rezmera dimenzije
00240 1: 2 800 000 širina 100cm, visina 125cm