Atlas nemih karata – Svet i Evropa, je vežbanka za geografiju, urađena potpuno u skladu sa nastavnim planom i programom u našim školama.  Urađena je veoma stručno i profesionalno, pa je prosto zadovoljstvo vežbati u njoj. Senke reljefa uštampane na fizičkim kartama jasno podsećaju učenike na lokacije planinskih masiva i dolina. Na svim kartama su prikazane državne granice, rečni tokovi,lokacije velikih gradova, mora i jezera. Ostale elemente lociraju i ucrtavaju učenici kroz vežbu.

Šifra proizvoda dimmenzije
000027 širina 21cm, visina 29,7cm
16 strana