Atlas nemih karata – Evropa, je vežbanka za geografiju, urađena potpuno u skladu sa nastavnim planom i programom u našim školama i rešenjem ministra prosvete odobrena za upotrebu. Urađena je veoma stručno i profesionalno, pa je prosto zadovoljstvo vežbati u njoj. Senke reljefa uštampane na fizičkim kartama jasno podsećaju učenike na lokacije planinskih masiva i dolina. Na svim kartama su prikazane državne granice, rečni tokovi,lokacije velikih gradova, mora i jezera. Ostale elemente lociraju i ucrtavaju učenici kroz vežbu.

Atlas na prvim stranama sadrži 4 karte cele Evrope, a na preostalim stranicama prikazane su karte pojedinih njenih delova:

Južna Evropa (sredozemlje)
Mađarska,Rumunija,Grčka,Slovenija,Hrvatska,Federacija BIH,Albanija,Srbija,Crna Gora
Italija i Švajcarska
Španija,Portugalija i Andora
Zapadna Evropa
Srednja Evropa
Nemačka,Poljska,Češka,Slovačka,Austrija,Mađarska,Danska
Francuska,Belgija,Holandija,Luksemburg,Monako
Velika Britanija i Irska
Severna Evropa
Island,Norveška,Švedska,Finska,Danska,Litvanija,Letonija,Estonija
Zajednica nezavisnih država (evropski deo): Gruzija,Ukrajina,Moldavija,Belorusija
Zajednica nezavisnih država

Šifra proizvodadimmenzije
000027širina 21cm, visina 29,7cm
16 strana