Mapa je za škole, organizacije ili bilo koga kome je potrebna karta koja prikazuje fizičke odlike Srbije.

Reljef je predstavljen višebojno, kombinacijom geometrijskih i plastičnih boja (hispometrijskom skalom).

Tekstovi na mapi mogu biti na srpskom jeziku (ćirilici ili latinici).

 

Šifra proizvoda razmera dimenzije
00205 1: 450 000 širina 100cm, visina 145cm
00222 1: 300 000 širina 140cm, visina 210cm