Atlas Kontinenti je vežbanka za geografiju urađena u skladu sa nastavnim planom i programom za naše škole. Jasno su prikazane fizičke i političke karte svih vanevropskih kontinenata sa ucrtanim granicama, rečnim tokovima i lokacijama većih gradova. Fizičke karte su ukrašene senkama reljefa kako bi učenicima vežbanje bilo olakšano.

Šifra proizvoda dimmenzije
000029 širina 21cm, visina 29,7cm
28 strana