Atlas nemih karata – Srbija, je vežbanka za geografiju urađena u skladu sa zahtevima nastavnog plana i programa i odobrena rešenjem Ministra prosvete za upotrebu u školama. Na prvoj stranici je odštampana karta Evrope da bi se mogao uočiti položaj Srbije. Na ostalim stranicama atlasa prikazane su neme karte Srbije na kojima je moguće unositi različite elemente sadržaja kao što su:

reljef
regije
tipovi tla
klimatski tipovi
biljni svet
rečna i jezerska mreža
banje
privredna karta
nacionalni parkovi
stanovništvo i naselja
putni i železnički saobraćaj…
Odštampane karte sadrže državnu i pokrajinsku granicu, rečne tokove, jezera, lokacije većih gradova i blago uštampane senke reljefa koje pomažu učenicima da se lakše orijentišu. Ostale elemente učenici sami lociraju i unose, pa se zato publikacija i zove vežbanka.

Šifra proizvoda dimmenzije
000063 širina 21cm, visina 29,7cm
16 strana