Autokarta Hrvatske je izuzetno pregledna i sadržajna karta koja pored teritorije Hrvatske pokriva i celu Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu. U izradi karte su primenjena sva kartografska iskustva i kompjuterska tehnika. Poseban doprinos njenom lepom dizajnu dale su izvanredno ukomponovane senke reljefa. Iako spada u sitno-razmerne karte njen sadržaj je transparentan i jasno uočljiv.

Karta je novog izdanja i prikazuje najaktuelniji sadržaj u ovom regionu. Posebno je ažurno i detaljno prikazano primorje koje obuhvata veliki broj turističkih destinacija i letovališta. Vrlo je lako doći do informacije o najkvalitetnijem i najkraćem putu, kilometraži,lokaciji aerodroma, trajektnim linijama, graničnim prelazima…

Radi lakšeg pronalaženja određenih pojmova na poleđini karte odštampan je pregledan index pojmova. Legenda korišćenih simbola objašnjena je na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku.

U savijenoj formi karta je vrlo pogodna za nošenje.

Šifra proizvoda razmera dimenzija
000610 1: 700 000 visina 50cm, širina 80cm