Ova tematska mapa predstavlja Republiku Srbiju podeljenu na upravne okruge i jedinice lokalne samouprave (opštine).Svaki okrug je predstavljen posebnom bojom dok je opštian koja propada tom okrugu u nijansi te boje.Takođe na mapi je predstavljena i putna mreža.Mapa je idelna za planiranje i praćenje poslovne aktivnosti  na određen teritoriji.

Šifra proizvoda razmera dimenzije
00062 1: 420 000 širina 100cm, visna 125cm
00445 1: 300 000 širina 140cm, visina 180cm