Politička karta sveta kombinuje dve mape u jednoj.Pored reljefa, na mapi su prikazane granice država.Sve države su jasno obojene u razlčičite boje.Tekstovi na mapi mogu biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica) kao i na engleskom jeziku.

Šifra proizvoda rezmera dimenzije
00307 1: 28 500 000 širina 150cm, visina 100cm