Plan Beograda je najnoviji plan grada sa prigradskim naseljima dopunjen svim promenama nastalim u gradu i njegovoj široj okolini. Pravilan izbor boja kao i vrste i veličine slova dao je planu savremeni dizajn i izuzetnu preglednost.Na naslovnoj strani je prikazan Beograd sa jasno uočljivim saobraćajnicama i važnim objektima, spisak ulica sa brojčano-slovnim indeksima.Novi elementi sadržaja izdvojili su ovaj plan od ostalih i dali mu dodatni kvalitet.To su pored ostalih:Linije GSP-a sa označenim početnim i poslednjim stanicamaInformacije o jednosmernim ulicama u gradu

Šifra proizvoda razmera dimenzije
00061 1: 15 000 širina 100cm, visina 150cm
00530 1: 10 000 širina 140cm, visina 215cm