free website creator app

nova turistička info karta
BEOGRADA

Turistička info karta Beograda

Info karta Beograda je publikacija informativnog tipa, koja na jednostavan i direktan način, pruža sve turističke informacije o Beogradu.

Dizajnirana je na savremeni i atraktivan način.

Odštampana je u listu formata A3, lepljenjem povezanog u blokove od po 100 primeraka.

Informacije su date dvojezično: na srpskom i engleskom jeziku.

Korisnik može da, na jednostavan i intuitivan način kartu presavije, na 4 (A5) ili 8 (A6) delova radi lakšeg manipulisanja.

Svaki deo dobijen presavijanjem predstavlja posebnu celinu za konsultaciju.

Info karta je štampana obostrano.

Opis kartografskog i informativnog dela publikacije

Pregledna mapa Beograda

razmera: 1:200.000 (prednja strana),  koja obuhvata kompletnu teritoriju grada Beograda.
Na karti je prikazana lokacija aerodroma Nikola Tesla, najvažnije saobraćajnice, vodotokovi, delovi grada, prigradska naselja, itd...

Detaljna Turisticka karta Centralnog dela Beograda

razmera 1:9.000 (prednja strana)
- Obuhvata teritoriju centralnog dela grada, uključujući Kalemegdan i naselje
BEOGRAD NA VODI.
- U pitanju je najdetaljnija karta, veoma praktična za konsultaciju i navigaciju po gradu.
- Na karti su stilizovanim trodimenzionalnim ikonicama označeni karakteristični objekti od turističkog značaja.
- Istaknuti su turistički objekti koji su povezani sa indeksima koji se nalaze na marginama karte.
- Dvojezičnom legendom su objašnjeni simboli korišćeni na karti. 

 Turistička karta Beograda

razmera: 1:20.000 (poleđina)
Obuhvata teritoriju koja pokriva sve turistički značajne delove grada, od Zemuna i Gardoša do Ade Ciganlije, Topčidera i Košutnjaka, naravno uključujući i centar grada, kao i Novi Beograd.
- Na karti su stilizovanim trodimenzionalnim ikonicama označeni karakteristični objekti od turističkog značaja.
- Istaknuti su turistički objekti koji su povezani sa indeksima koji se nalaze na marginama karte.

Informativni deo


- Saveti za obilazak grada, Preporuke našeg najboljeg turističkog vodiča Željka Petrovića (prednja strana) 
Ovaj savetnik obuhvata sledeće preporuke:
- Šta videti?
- Šta Jesti?
- Muzeji
- Zabava

- TOP 10 najznačajnijih turističkih atrakcija Beograda.
Informacije o najznačajnijim turističkim atrakcijama su plasirane fotografijom i dvojezičnim opisom.
- Lokacije turističkih atrakcija na karti su povezane sa opisima istih. 

Na karti je, po prvi put, prikazano naselje BEOGRAD NA VODI koje je trenutno u izgradnji.
Trodimenzionalnim ikonicama su označeni najvažniji objekti u ovom naselju.

Izrađena u saradnji sa našim najboljim turističkim vodičem  ŽELJKO PETROVIĆ

Mogućnost personalizacije