Mapa je za škole, organizacije ili bilo koga kome je potrebna karta koja prikazuje fizičke odlike Okeanije.Reljef je predstavljen višebojno, kombinacijom geometrijskih i plastičnih boja (hispometrijskom skalom).Tekstovi na su na srpskom jeziku (ćirilici).

Šifra proizvodarezmeradimenzije
0002361: 13 700 000širina 140cm, visina 100cm