fbpx
 • Mapa je namenja školama, organizacijama ili svakome kome je potrebna karta na kojoj se prikazuju zemlje i kontinenti.Reljef je predstavljen višebojno, kombinacijom geometrijskih i plastičnih boja (hispometrijskom skalom).Tekstovi na mapi mogu biti na srpskom jeziku (ćirilici ili latinici).
  Šifra proizvodarezmeradimenzije
  002301: 28 500 000širina 150cm, visina 100cm
 • Mapa je za škole, organizacije ili bilo koga kome je potrebna karta koja prikazuje fizičke odlike Okeanije.Reljef je predstavljen višebojno, kombinacijom geometrijskih i plastičnih boja (hispometrijskom skalom).Tekstovi na su na srpskom jeziku (ćirilici).
  Šifra proizvodarezmeradimenzije
  0002361: 13 700 000širina 140cm, visina 100cm
 • Mapa je za škole, organizacije ili bilo koga kome je potrebna karta koja prikazuje fizičke odlike Južne Amerike. Reljef je predstavljen višebojno, kombinacijom geometrijskih i plastičnih boja (hispometrijskom skalom).Tekstovi na mapi mogu biti na srpskom jeziku (ćirilici ili latinici).
  Šifra proizvodarezmeradimenzije
  002331: 6 100 000širina 100cm, visina 140cm
 • Mapa je za škole, organizacije ili bilo koga kome je potrebna karta koja prikazuje fizičke odlike Severen Amerike. Reljef je predstavljen višebojno, kombinacijom geometrijskih i plastičnih boja (hispometrijskom skalom).Tekstovi na mapi mogu biti na srpskom jeziku (ćirilici ili latinici).
  Šifra proizvodarezmeradimenzije
  002341: 8 500 000širina 100cm, visina 140cm
 • Mapa je za škole, organizacije ili bilo koga kome je potrebna karta koja prikazuje fizičke odlike Azije. Reljef je predstavljen višebojno, kombinacijom geometrijskih i plastičnih boja (hispometrijskom skalom).Tekstovi na mapi mogu biti na srpskom jeziku (ćirilici ili latinici).
  Šifra proizvodarezmeradimenzije
  002351: 9 300 000širina 140cm, visina 140cm
 • Mapa je za škole, organizacije ili bilo koga kome je potrebna karta koja prikazuje fizičke odlike Afrike. Reljef je predstavljen višebojno, kombinacijom geometrijskih i plastičnih boja (hispometrijskom skalom).Tekstovi na mapi mogu biti na srpskom jeziku (ćirilici ili latinici).
  Šifra proizvodarezmeradimenzije
  0002321: 6 700 000širina 140cm, visina 140cm
 • Politička karta sveta kombinuje dve mape u jednoj.Pored reljefa, na mapi su prikazane granice država.Sve države su jasno obojene u razlčičite boje.Tekstovi na mapi mogu biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica) kao i na engleskom jeziku.
  Šifra proizvodarezmeradimenzije
  003071: 28 500 000širina 150cm, visina 100cm
 • Ova tematska mapa predstavlja Republiku Srbiju podeljenu na upravne okruge i jedinice lokalne samouprave (opštine).Svaki okrug je predstavljen posebnom bojom dok je opštian koja propada tom okrugu u nijansi te boje.Takođe na mapi je predstavljena i putna mreža.Mapa je idelna za planiranje i praćenje poslovne aktivnosti  na određen teritoriji.
  Šifra proizvodarazmeradimenzije
  000621: 420 000širina 100cm, visna 125cm
  004451: 300 000širina 140cm, visina 180cm
 • Auto karta Evrope sa poštanskim brojevima (Špediterska autokarta Evrope):Karta namenjena špediterskim i transportnim preduzećima, dimenzija omogućava lako pronalaženje lokacija po Evropi premazadatom poštanskom broju.
  Šifra proizvodarazmeradimenzije
  001091: 2 600 000širina 140cm, visina 170cm
 • Autokarta Evrope predstavlja spoj autokarte i političke karte u jednu celinu. Upravo to svojstvo joj daje široku upotrebnu vrednost. Dobar izbor boja i njihov pravilan raspored kao i diskretno uštampane senke reljefa učinili su kartu preglednom i prijatnom za oko korisnika. Ono što je važno reći to je da korisnik na jednom mestu može doći do željene informacije za bilo koju evropsku državu. Karta je prepuna informacija i ažurirana je u skladu sa najaktuelnijim zbivanjima u Evropi. To se pre svega odnosi na novoizgrađene saobraćajnice, promenu broja stanovnika u gradovima, novoformirane države, novootvorene trajektne linije.
  Šifra proizvodarazmeradimenzije
  000341: 3 700 000širina 100cm, visina 120cm
  004381: 2 600 000širina 140cm, visina 170cm
 • Auto kartaJugoistočne Evrope je karta malog formata a široke teritorije kartiranja. Pored zemalja ovog regiona obuhvata i zapadnu Tursku. To je postignuto primenom odgovarajuće razmere i obostrane štampe. I ako spada u sitnorazmerne karte kombinacija jasno uočljivih simbola blage pozadine i umerenih senki reljefa doprinela je da karta bude izuzetno pregledna i jednostavna za korišćenje. Kompletna obrada je izvršena kompjuterskom tehnikom uz primenu najnovijih kartografskih iskustava.Sadržaj je ažuriran na celoj teritoriji kartiranja u skladu sa najnovijim promenama nastalim u ovom regionu. Legenda korišćenih simbola je na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku i pregledni daljinar koji omogućava korisniku brzu informaciju o razdaljini između pojedinih gradova u ovom delu Evrope.
  Šifra proizvodarazmeradimenzije
  003131: 1 000 000širina 140cm, visina 150cm
 • Autokarta Zapadni Balkan je tačnije rečeno autokarta Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Karta je urađena primenom najsavremenijih kartografskih metoda uz potpuno korišćenje kompjuterske tehnike. Prikazivanje svake države različitom bojom, kao i kombinacije sa jačim tonom senki reljefa dalo je karti savremen dizajn i veliku preglednost. Pored toga što prikazuje široku teritoriju karta je prebogata sadržajem i nudi više informacija od mnogih karata daleko krupnije razmere.Ažurirana je najaktuelnijim podacima o saobraćajnicama, graničnim prelazima, promenjenim nazivima naseljenih mesta i drugim značajnim elementima karte.Radi lakšeg računanja razdaljine urađen je vrlo pregledan daljinar  koji omogućava korisniku direktno očitavanje kilometraže između svih većeh gradova na ovom prostoru ,kao i razmernik za lakše merenje nekog rastojanja na karti. Legenda sa objašnjenjem korišćenih simbola urađena je na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku.
  Šifra proizvodarazmeradimenzije
  005261: 550 000širina 145cm, visina 125cm
  002261: 450 000širina 170cm, visina 150cm
Go to Top