fbpx
 • Mapa je namenja školama, organizacijama ili svakome kome je potrebna karta na kojoj se prikazuju zemlje i kontinenti.Reljef je predstavljen višebojno, kombinacijom geometrijskih i plastičnih boja (hispometrijskom skalom).Tekstovi na mapi mogu biti na srpskom jeziku (ćirilici ili latinici).
  Šifra proizvodarezmeradimenzije
  002301: 28 500 000širina 150cm, visina 100cm
 • Mapa je za škole, organizacije ili bilo koga kome je potrebna karta koja prikazuje fizičke odlike Okeanije.Reljef je predstavljen višebojno, kombinacijom geometrijskih i plastičnih boja (hispometrijskom skalom).Tekstovi na su na srpskom jeziku (ćirilici).
  Šifra proizvodarezmeradimenzije
  0002361: 13 700 000širina 140cm, visina 100cm
 • Mapa je za škole, organizacije ili bilo koga kome je potrebna karta koja prikazuje fizičke odlike Južne Amerike. Reljef je predstavljen višebojno, kombinacijom geometrijskih i plastičnih boja (hispometrijskom skalom).Tekstovi na mapi mogu biti na srpskom jeziku (ćirilici ili latinici).
  Šifra proizvodarezmeradimenzije
  002331: 6 100 000širina 100cm, visina 140cm
 • Mapa je za škole, organizacije ili bilo koga kome je potrebna karta koja prikazuje fizičke odlike Severen Amerike. Reljef je predstavljen višebojno, kombinacijom geometrijskih i plastičnih boja (hispometrijskom skalom).Tekstovi na mapi mogu biti na srpskom jeziku (ćirilici ili latinici).
  Šifra proizvodarezmeradimenzije
  002341: 8 500 000širina 100cm, visina 140cm
 • Mapa je za škole, organizacije ili bilo koga kome je potrebna karta koja prikazuje fizičke odlike Azije. Reljef je predstavljen višebojno, kombinacijom geometrijskih i plastičnih boja (hispometrijskom skalom).Tekstovi na mapi mogu biti na srpskom jeziku (ćirilici ili latinici).
  Šifra proizvodarezmeradimenzije
  002351: 9 300 000širina 140cm, visina 140cm
 • Mapa je za škole, organizacije ili bilo koga kome je potrebna karta koja prikazuje fizičke odlike Afrike. Reljef je predstavljen višebojno, kombinacijom geometrijskih i plastičnih boja (hispometrijskom skalom).Tekstovi na mapi mogu biti na srpskom jeziku (ćirilici ili latinici).
  Šifra proizvodarezmeradimenzije
  0002321: 6 700 000širina 140cm, visina 140cm
 • Atlas nemih karata Sveta, je vežbanka za geografiju urađena u skladu sa nastavnim planom i programom u našim školama i odobren za upotrebu rešenjem Ministra prosvete. Pored nekoliko fizičkih karata Sveta namenjenih za ucrtavanje različitih elemenata sadržaja, atlas sadrži i veliki broj drugih elemenata takođe važnih za utvrđivanje gradiva iz geografije, kao što su:vasiona – Sunčev sistem, galaksija vasiona, kretanje Zemlje – Mesečeva kretanja, pomračenje Meseca, godišnja doba,… kartografija – projekcije u kartografiji, kartografski znaci idubinsko-visinska skala prikazivanje reljefa izohipsama - presek terena litosfera – presek Zemlje atmosfera – srednje temperature vazduha hidrosfera – morske struje biosfera – razmeštaj vegetacije poltička karta Sveta Ovako sadržajna i kvaletetna vežbanka omogućava učenicima lako utvrđivanje gradiva i postizanje odličnog uspeha.
  Šifra proizvodadimmenzije
  000028širina 21cm, visina 29,7cm 16 strana
 • Atlas Kontinenti je vežbanka za geografiju urađena u skladu sa nastavnim planom i programom za naše škole. Jasno su prikazane fizičke i političke karte svih vanevropskih kontinenata sa ucrtanim granicama, rečnim tokovima i lokacijama većih gradova. Fizičke karte su ukrašene senkama reljefa kako bi učenicima vežbanje bilo olakšano.
  Šifra proizvodadimmenzije
  000029širina 21cm, visina 29,7cm 28 strana
 • Atlas nemih karata - Svet i Evropa, je vežbanka za geografiju, urađena potpuno u skladu sa nastavnim planom i programom u našim školama.  Urađena je veoma stručno i profesionalno, pa je prosto zadovoljstvo vežbati u njoj. Senke reljefa uštampane na fizičkim kartama jasno podsećaju učenike na lokacije planinskih masiva i dolina. Na svim kartama su prikazane državne granice, rečni tokovi,lokacije velikih gradova, mora i jezera. Ostale elemente lociraju i ucrtavaju učenici kroz vežbu.
  Šifra proizvodadimmenzije
  000027širina 21cm, visina 29,7cm 16 strana
 • Atlas nemih karata - Srbija, je vežbanka za geografiju urađena u skladu sa zahtevima nastavnog plana i programa i odobrena rešenjem Ministra prosvete za upotrebu u školama. Na prvoj stranici je odštampana karta Evrope da bi se mogao uočiti položaj Srbije. Na ostalim stranicama atlasa prikazane su neme karte Srbije na kojima je moguće unositi različite elemente sadržaja kao što su:reljef regije tipovi tla klimatski tipovi biljni svet rečna i jezerska mreža banje privredna karta nacionalni parkovi stanovništvo i naselja putni i železnički saobraćaj... Odštampane karte sadrže državnu i pokrajinsku granicu, rečne tokove, jezera, lokacije većih gradova i blago uštampane senke reljefa koje pomažu učenicima da se lakše orijentišu. Ostale elemente učenici sami lociraju i unose, pa se zato publikacija i zove vežbanka.
  Šifra proizvodadimmenzije
  000063širina 21cm, visina 29,7cm 16 strana
 • Karta Sveta 1: 58 500 000, je kartografsko ostvarenje nastalo kombinacijom najnovijih metoda prikazivanja sadržaja na kartama uz potpunu primenu kompjuterske tehnike. Urađena je u skladu sa nastavnim planom i programom u našim školama .Na prvoj strani je prikazana “Fizička karta sveta” koja zahvaljujući umetničkoj primeni dubinsko-visinske skale i senki prosto privlači pogled korisnika .Navedene karakteristike ove karte je bez dileme preporučuju ne samo školskoj deci već najširem krugu korisnika.
  Šifra proizvodarazmeradimenzija
  0003811: 1 86 000 000visina 50cm, širina 35cm
 • Karta Evrope 1: 14 350 000, je kartografsko ostvarenje nastalo kombinacijom najnovijih metoda prikazivanja sadržaja na kartama uz potpunu primenu kompjuterske tehnike. Urađena je u skladu sa nastavnim planom i programom u našim školama .Na prvoj strani je prikazana “Fizičko-geografska karta” koja zahvaljujući umetničkoj primeni dubinsko-visinske skale i senki prosto privlači pogled korisnika .Navedene karakteristike ove karte je bez dileme preporučuju ne samo školskoj deci već najširem krugu korisnika.
  Šifra proizvodarazmeradimenzija
  0003801: 1 14 350 000visina 50cm, širina 35cm
Go to Top