Evropa fizička karta

Mapa je za škole, organizacije ili bilo koga kome je potrebna karta koja prikazuje fizičke odlike Evrope.Reljef je predstavljen višebojno, kombinacijom geometrijskih i plastičnih boja (hispometrijskom skalom).Tekstovi na mapi mogu biti na srpskom jeziku (ćirilici ili latinici).

Šifra proizvoda rezmera dimenzije
00020 1: 5 000 000 širina 140cm, visina 100cm
Категорија: Ознаке: , , ,