Loading...
Kartografija 2020-07-22T13:16:54+02:00

KARTOGRAFIJA

Naše aktivnosti su :

– izrada geografskih školskih karata
– izrada geografskih i istorijskih zidnih karata,
svih vrsta i dimenzija
– izrada geografskih i istorijskih atlasa
– izrada kartografije geografskih globusa
– izdavanje udžbenika
– izrada turističkih karata
– izrada auto karata i auto atlasa
– izrada planova gradova
– izrada tematskih karata
– izrada interaktivnih karata
– izrada geo-postera, kalendara i čestitki
– izrada karata po narudžbini

Karakteristike proizvoda MAGIC MAP-a:

– izrada geografskih školskih karata
– izrada geografskih i istorijskih zidnih karata,
svih vrsta i dimenzija
– izrada geografskih i istorijskih atlasa
– izrada kartografije geografskih globusa
– izdavanje udžbenika
– izrada turističkih karata
– izrada auto karata i auto atlasa
– izrada planova gradova
– izrada tematskih karata
– izrada interaktivnih karata
– izrada geo-postera, kalendara i čestitki
– izrada karata po narudžbini

Nagrade koje je preduzece MAGIC MAP- kartografija osvojilo proteklih godina na Međunarodnom Sajmu Učila u Beogradu:

– 1995. god. – Srebrna tabla za najbolje učilo za proizvod Školska Karta SR Jugoslavije R 1:1.100.000),
– 1997. god. – Zlatna tabla za najbolje učilo (za proizvod Zidna skolska Karta SR Jugoslavije R 1:450.000 ),
– 1998. god. – Zlatna tabla za najbolje učilo (za proizvod Komplet vezbanki za geografiju za V, VI, VII i VIII razred osnovne škole),
– 2001. god. – Zlatna tabla za najbolje učilo (za proizvode Geografski atlas i Komplet zidnih karata kontinenata).
– 2003. god. – Zlatna tabla za najblje učilo za reljefnu kartu Beograda.
– 2005. god. -Srebrna tabla za najblje učilo za reljefnu kartu Sveta.
– 2010. god. – Srebrna plaketa za set zidnih istorijskih karata.