Svet politička karta 2020-04-02T12:02:03+02:00

Product Description

Svet politička karta

Šifra proizvoda rezmera dimenzije
00307 1: 28 500 000 širina 150cm, visina 100cm

Politička karta sveta kombinuje dve mape u jednoj.

Pored reljefa, na mapi su prikazane granice država.

Sve države su jasno obojene u razlčičite boje.

Tekstovi na mapi mogu biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica) kao i na engleskom jeziku.