Svet fizička karta 2020-04-02T12:04:24+02:00

Product Description

Svet fizička karta

Šifra proizvoda rezmera dimenzije
00230 1: 28 500 000 širina 150cm, visina 100cm

Mapa je namenja školama, organizacijama ili svakome kome je potrebna karta na kojoj se prikazuju zemlje i kontinenti.

Reljef je predstavljen višebojno, kombinacijom geometrijskih i plastičnih boja (hispometrijskom skalom).

Tekstovi na mapi mogu biti na srpskom jeziku (ćirilici ili latinici).