Sredozemnje fizička karta 2020-04-02T11:42:10+02:00

Product Description

Sredozemlje fizička karta

Šifra proizvoda rezmera dimenzije
00064 1: 3 000 000 širina 150cm, visina 100cm

Mapa je za škole, organizacije ili bilo koga kome je potrebna karta koja prikazuje fizičke odlike Sredozemlja.

Reljef je predstavljen višebojno, kombinacijom geometrijskih i plastičnih boja (hispometrijskom skalom).

Tekstovi na mapi mogu biti na srpskom jeziku (ćirilici ili latinici).