Evropa fizička karta 2020-04-02T11:23:44+02:00

Product Description

Evropa fizička karta

Šifra proizvoda rezmera dimenzije
00020 1: 5 000 000 širina 140cm, visina 100cm

Mapa je za škole, organizacije ili bilo koga kome je potrebna karta koja prikazuje fizičke odlike Evrope.

Reljef je predstavljen višebojno, kombinacijom geometrijskih i plastičnih boja (hispometrijskom skalom).

Tekstovi na mapi mogu biti na srpskom jeziku (ćirilici ili latinici).