Balkansko poluostrvo fizička karta 2020-04-07T12:36:17+02:00

Product Description

Balkansko poluostrvo fizička karta

Šifra proizvoda rezmera dimenzije
00240 1: 2 800 000 širina 100cm, visina 120cm

Mapa je za škole, organizacije ili bilo koga kome je potrebna karta koja prikazuje fizičke odlike Balkanskog poluostrva.

Reljef je predstavljen višebojno, kombinacijom geometrijskih i plastičnih boja (hispometrijskom skalom).

Tekstovi na mapi mogu biti na srpskom jeziku (ćirilici ili latinici).